Jasło Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

Modlitewnik

Praying ChristModlitwa nie jest listą życzeń które zanosimy do Boga, a On nie jest kapryśną złotą rybką, która łaskawie je realizuje, bądź nie... Może niektórym wyda się to obrazoburcze, ale to nie od Boga zależy czy nasze modlitwy się spełnią, czy też pozostaną bez odpowiedzi.....
„Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego o stosowne dobra”. Modlitwa jest aktem szczerego zawierzenia Bogu, który jest w naszych sercach w postaci czystej miłości i harmonii .


MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA

Chrystus KrólMODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA

Serce Jezusa Kochać Cię chcemy

Słońce dni życia, Dobroci zdroju

Króluj nam, którzy dziś się garniemy

Pod słodkie berło, Twego Pokoju.

       Serce Jezusa, Tobie w ofierze

       Składamy przyszłość i czasy nasze

       Niech nas Twa postać jak tarcza strzeże

       Świętością zdobi domów poddasza.

Serce Jezusa, ojcom w rodzinach

Daj rządy pełne siły, mądrości

A z ich domów uczyń świątynie

wiary i cnoty, zgody, miłości.

LITANIA DO ŚW.JANA PAWŁA II

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
 • Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami
 • Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami
 • Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami
 • Święta Maryjo - módl się za nami
 • Święty Janie Pawle - módl się za nami
 • Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
 • Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
 • Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
 • Całkowicie oddany Maryi i przyodziany Jej szkaplerzem,
 • Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
 • Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
 • Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
 • Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
 • Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,
 • Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
 • Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
 • Misjonarzu wszystkich narodów,
 • Świadku wiary, nadziei i miłości,
 • Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
 • Apostole pojednania i pokoju,
 • Promotorze cywilizacji miłości,
 • Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
 • Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
 • Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
 • Papieżu Bożego Miłosierdzia,
 • Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
 • Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,
 • Bracie i Mistrzu kapłanów,
 • Ojcze osób konsekrowanych,
 • Patronie rodzin chrześcijańskich,
 • Umocnienie małżonków,
 • Obrońco nienarodzonych,
 • Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
 • Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
 • Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
 • Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
 • Głosicielu prawdy o godności człowieka,
 • Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
 • Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
 • Uosobienie pracowitości,
 • Zakochany w krzyżu Chrystusa,
 • Przykładnie realizujący powołanie,
 • Wytrwały w cierpieniu,
 • Wzorze życia i umierania dla Pana,
 • Upominający grzeszników,
 • Wskazujący drogę błądzącym,
 • Przebaczający krzywdzicielom,
 • Szanujący przeciwników i prześladowców,
 • Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
 • Wspierający bezrobotnych,
 • Zatroskany o bezdomnych,
 • Odwiedzający więźniów,
 • Umacniający słabych,
 • Uczący wszystkich solidarności,

Modlitwa o łaski

Papiez-jan-pawel2-freskMODLITWA O ŁASKI                          

 Boże w Trójcy Przenajświętszej
         dziękujemy Ci za to,
         że dałeś Kościołowi
        Papieża Jana Pawła II,
         w którym zajaśniała
       Twoja ojcowska dobroć,
       chwała krzyża Chrystusa
        i piękno Ducha miłości.
     On,zawierzając całkowicie
        Twojemu miłosierdziu
i matczynemu wstawiennictwu Maryi,
       ukazał nam żywy obraz
      Jezusa Dobrego Pasterza,
        wskazując świętość,
która jest miarą życia chrześcijańskiego,
  jako drogę dla osiągnięcia wiecznego
         zjednoczenia z Tobą.
      Udziel mi, za jego przyczyną,
   zgodnie z Twoją wolą, łaski..............,
        o którą pokornie proszę.
                  AMEN

Ojcze nasz....,Zdrowaś Maryjo....

/wydawnictwo La Salette/

    

WIERSZ - MODLITWA

Modlą się" OJCZE NASZ"

Wiemy ,
że jesteś Boże nasz i Panie.
Wierzymy,
że miłość Twa nigdy nie ustanie.
Ojcze Nasz!
A kiedy braknie nam sił,
pragniemy byś Boże przy nas był.
Przyjdż z pomocą - ...
nie tylko tym co proszą,
tym co nie mogą zasnąć nocą,
którzy prośby wznoszą ...
Głodnym daj chleba,
niedowiarkom uchyl skrawek nieba
i przyjaciół nam wskaż.
Zrezygnowanym daj pogodną twarz,
znużonych życiem -
radością obdarz obficie...
Tym, co bliżnim szkodzą skrycie,
wskaż proszę ,
prostą drogę na życie,
by umieli odróżniać
dobro od zła,
a w oku brata
nie skamieniała łza.
Tak często -
nie umiemy wyrzec się zła,
pokusa wielką siłę ma.
Panie - Ty wiesz -
że jesteśmy słabi.
Nie zostawiaj nas samych -
bo zginiemy.
Twego miłosierdzia -
pragniemy,
Twej pomocy -
nieustannie potrzebujemy
Wszechpotężny Boże.
Żadna miłość z Twym Boże
miłosierdziem
zrównać się nie może.
Do serca swego - przytul nas Boże.
OJCZE NASZ


wiersz napisała p.U.Góra poetka z Czeladzi

KORONKA DO JEZUSA CHRYSTUSA W NAJŚWIĘTRZYM SAKRAMENCIE

KORONKA DO JEZUSA CHRYSTUSA W NAJŚWIĘTRZYM SAKRAMENCIE

Odmawia się ją na różańcu

Na początku

Ojcze nasz.... ,Zdrowaś Mario....,Wierzę....

Na dużych paciorkach

Niech będzie pochwalony Przenajświętrzy Sakrament, prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Na małych paciorkach

O Jezu obecny w Przenajświętrzym Sakramencie - bądż dla nas i całego świata żródłem łaski życia wiecznego.  / 10 razy /

Na zakończenie

Niech będzie pochwalony Przenajświętrzy Sakrament, prawdziwe Ciało i Krwe Pana naszego, Jezusa Chrystusa.  / 3 razy /

Za pozwoleniem władzy kościelnej. Kuria Metropolitalna Białostocka
dnia 26 .IX.2011 r. nr 718/11/A    czasopismo Żródło

Refleksje

27 luty 2024

 • Trzy odsłony sporu
  Mojżesz, Estera, Daniel, Jezus na Krzyżu... Co ich łączy?
 • Wielkopostne rozeznanie
  Na początek proponuję uszykować trzy, może więcej, czyste kartki papieru. Każdą podzielić na pół. U góry napisać imię.

Szukaj na stronie

© 2023 Oficjalna strona parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle dekanat Jasło Wschód - diecezja Rzeszowska.