Jasło Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

Modlitewnik

Praying ChristModlitwa nie jest listą życzeń które zanosimy do Boga, a On nie jest kapryśną złotą rybką, która łaskawie je realizuje, bądź nie... Może niektórym wyda się to obrazoburcze, ale to nie od Boga zależy czy nasze modlitwy się spełnią, czy też pozostaną bez odpowiedzi.....
„Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego o stosowne dobra”. Modlitwa jest aktem szczerego zawierzenia Bogu, który jest w naszych sercach w postaci czystej miłości i harmonii .


Uwolnienie

Uwolnienie od grzechu

 Panie, Ty przez krzyż i mękę Swoją świat odkupiłeś.

Ty Swoją krwią najczystszą z grzechu nas obmyłeś.

Ty nam drogę do zbawienia dzięki swojej nauce wskazujesz.

Chylę swe czoło przed twym majestatem.

Powierzam w twoje ręce całą duszę moją.

Chwała Tobie i cześć nieustanna Alleluja...


Będę niósł swój krzyż, tak  jak mnie nauczyłeś o Panie JezuTy, przez Swój krzyż nadzieję dałeś mi, Byłeś tam, zamiast mnie.
Za grzechy me, przelałeś Swoją krew, Łaska Twa, wybawiła mnie.
Chwała Twoja jest jak poranny słońca blask.
Wieczny jest nasz Bóg
O! W górę spójrz, Jezusa zobacz tam.
Śpiewaj – Święty jest nasz Pan.
Ta Twoja krew oczyszcza z grzechów mnie, Jezu mój, Twoja krew.
Cierpiałeś Ty, bym ja mógł w Tobie żyć. To Twój dar – dla mnie wieczność jest.
Ty, Jezu mój, u Ojca jesteś już, w Tobie ja jestem tam.
To miłość Twa podniosła z prochu mnie.

Panie mój, Jezu, kocham Cię.

 


Oby Twoja ofiara na krzyżu, dla nikogo nie okazała się daremną.

Udziel, Panie, potrzebnych łask Ojcu Świętemu Franciszkowi, by niestrudzenie głosił Ewangelie miłosierdzia całemu światu i umacniał w wierze Kościół.

Błogosław kapłanom, misjonarkom i misjonarzom, którzy oddali swe życie dla chwały twojej.
Umacniaj ich w wierze, by z radością nieśli Ewangelię do tych, którzy jeszcze Cię nie znają.

Miej w opiece nasze rodziny, by nie zabrakło w nich bezinteresownej miłości, szacunku dla bliźniego i gotowości poświęcenia się dla innych.

Wspieraj chorych, którzy cierpią. Dodawaj sił, tym którzy się nimi opiekują. Wspieraj łaską męstwa i wytrwałości wszystkich, aby pamiętali, że

„ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia” (Mt 7,14).

Niech blask Twego zmartwychwstania i radość nieba, towarzyszą nam w dźwiganiu naszych codziennych krzyży.

Amen.

Modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej

MBCZMODLITWA DO MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ


Jasnogórska Matko Kościoła , z chórami Aniołów i świętych naszych Patronów klękamy w pokorze u stóp Twego tronu.

Ty od wieków jaśniejesz cudami i łaskami na Jasnej Górze – stolicy Twego miłosierdzia.

Wejrzyj na nasze serca, które Ci przynoszą hołdy czci i oddanej miłości.

Rozbudź wśród nas serca świetych, kształtuj prawdziwych apostołów wiary, umacniaj miłość do Kościoła świetego, wyjednaj nam upragnione łaski….

Matko o zranionym obliczu, składam w Twe ręce siebie i wszystkie drogie mi osoby.

Tobie ufam, liczę na Twe orędownictwo u Syna ku chwale Boga w Trójcy Jedynego.
Amen.

Modlitwa do Michała Archanioła

     Archanioł MichaelŚwięty Michale Archaniele,
który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga
i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli.
Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj,
za Twoim przykładem, na początku nowego dnia,
otwierając się na działanie Ducha Świętego,
w każdej chwili dawał się Bogu,
wypełniając z miłością Jego świętą wolę.
Niech razem z Tobą wołam bez ustanku:
"Któż jak Bóg!"

Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
 

Modlitwa katalońska

Anonimowa modlitwa katalońska

 

  Prosiłam Pana Boga o siłę, aby triumfować,

On dał mi słabość, abym nauczyła się smaku rzeczy małych...

  Prosiłam Go o zdrowie, aby robić rzeczy duże,

On dał mi chorobę, abym robiła rzeczy lepsze...

  Prosiłam Go o bogactwo, aby być szczęśliwą,

On dał mi ubóstwo, abym była wrażliwa...

  Prosiłam Go o moc,aby ludzie liczyli na mnie,

On dał mi słabość, abym potrzebowała tylko Boga...

  Prosiłam Go o towarzystwo, aby nie być samotną,

On dał mi serce udolne kochać wszystkich braci...

  Prosiłam Go o wszystko, aby cieszyć się życiem,

On dał mi życie, aby cieszyć się wszystkim...

 

Nie otrzymałam nic o co prosiłam, i mam wszystko, czego mogłam oczekiwać.

Ponieważ, chociaż mowiłam coś przeciwnego, Bóg mnie wysłuchał...

 

JESTEM  NAJSZCZĘŚLIWSZĄ  Z  LUDZI

Rozściel swą szatę Chrystusowi

Modlitwa  Daj mi Boże pragnienie rozścielenia przed Tobą mojego serca i umysłu.

Pomóż, ratuj, bo stan ich jest opłakany.

Utwórz w nich na nowo miejsce Twojego królowania.

Odnów swoją świątynię.

Pokaż jak żyć, a nie jak przetrwać.

Niech na nowo umysł i serce staną się miejscem pielęgnowania, noszenia Twojego słowa i troski o Twoją mądrość.

Nie dają radości rzeczy, którymi się przyodziewam.

Nie cieszą oczy przedmioty, które posiadam.

Nie podnosi mnie na duchu to, co dotykam i biorę w swoje ręce.

Refleksje

24 czerwiec 2024

  • Powołani
    Do różnych zadań. Niekoniecznie zaszczytnych.
  • Bez paniki
    Słowo nadziei. Jest. Bez względu na nasze odczucia. Bo gdy "my nie jesteśmy wierni, On wiary dochowuje na wieki; bo nie może zaprzeć się samego siebie".

Szukaj na stronie