Jasło Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

LITANIA DO ŚW.JANA PAWŁA II

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
 • Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami
 • Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami
 • Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami
 • Święta Maryjo - módl się za nami
 • Święty Janie Pawle - módl się za nami
 • Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
 • Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
 • Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
 • Całkowicie oddany Maryi i przyodziany Jej szkaplerzem,
 • Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
 • Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
 • Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
 • Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
 • Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,
 • Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
 • Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
 • Misjonarzu wszystkich narodów,
 • Świadku wiary, nadziei i miłości,
 • Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
 • Apostole pojednania i pokoju,
 • Promotorze cywilizacji miłości,
 • Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
 • Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
 • Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
 • Papieżu Bożego Miłosierdzia,
 • Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
 • Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,
 • Bracie i Mistrzu kapłanów,
 • Ojcze osób konsekrowanych,
 • Patronie rodzin chrześcijańskich,
 • Umocnienie małżonków,
 • Obrońco nienarodzonych,
 • Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
 • Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
 • Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
 • Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
 • Głosicielu prawdy o godności człowieka,
 • Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
 • Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
 • Uosobienie pracowitości,
 • Zakochany w krzyżu Chrystusa,
 • Przykładnie realizujący powołanie,
 • Wytrwały w cierpieniu,
 • Wzorze życia i umierania dla Pana,
 • Upominający grzeszników,
 • Wskazujący drogę błądzącym,
 • Przebaczający krzywdzicielom,
 • Szanujący przeciwników i prześladowców,
 • Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
 • Wspierający bezrobotnych,
 • Zatroskany o bezdomnych,
 • Odwiedzający więźniów,
 • Umacniający słabych,
 • Uczący wszystkich solidarności,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

K: Módl się za nami święty Janie Pawle.
W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.


Módlmy się: Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
(Imprimatur: kard. Stanisław Dziwisz, Nr 985)

Refleksje

24 lipiec 2024

 • Odpowiedź
  Odpowiadając na Boże powołanie i słowo, możemy przynieść owoc, który będzie świadectwem Jego miłości i mądrości
 • Trwać w Nim
  Tylko w zjednoczeniu z Chrystusem możemy przynosić owoc obfity w naszym życiu.

Szukaj na stronie