Jasło Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA

Chrystus KrólMODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA

Serce Jezusa Kochać Cię chcemy

Słońce dni życia, Dobroci zdroju

Króluj nam, którzy dziś się garniemy

Pod słodkie berło, Twego Pokoju.

       Serce Jezusa, Tobie w ofierze

       Składamy przyszłość i czasy nasze

       Niech nas Twa postać jak tarcza strzeże

       Świętością zdobi domów poddasza.

Serce Jezusa, ojcom w rodzinach

Daj rządy pełne siły, mądrości

A z ich domów uczyń świątynie

wiary i cnoty, zgody, miłości.

       Serce Jezusa, moc Twej słodyczy

       Na serca matek wylej obficie

       Niech poświęceniem swym przewodniczą

       Ciche, pogodne idąc przez życie.

Serce Jezusa, złóż w serca dzieci

Szczerą pobożność, uległość skorą- Twoim przykazaniom

Niech jak lilia młodość ich świeci

A dusz ich czystych Sam bądź podporą.

       Serce Jezusa, z naszego domu

       Oddal bezbożność, zamęt i grzechy

       Twej łaski w niczym nie szczędź nikomu

       Zmarłym i żywym zdrój daj pociechy.

Serce Jezusa, dokoła Ciebie

Gdy ziem pielgrzymka będzie skończona

Niech cała w szczęściu zasiądzie w niebie

Rodzina Tobie dziś poświęcona.

                                                   AMEN

Refleksje

04 lipiec 2022

  • Być dobrym
    Jezus jest Panem życia, jak również rzeczy po ludzku niemożliwych.
  • Pokój Królestwa
    Królestwo, odporne na burze i wiatry historii, którego Król ma słowa życia wiecznego. A Jego obietnice nie przemijają.

Szukaj na stronie