Chrystus zmartwychwstał ! Prawdziwie zmartwychwstał ! ALLELUJA !

Modlitwa za kapłanów

Matka kapłanówMARYJO Matko Jezusa Chrystusa i Matko kapłanów,

przyjmij ten tytuł, którym Cię obdarzamy,

by oddać cześć Twojemu macierzyństwu

i wraz z Tobą kontemplować Kapłaństwo

Twego Syna i Twoich synów,

Święta Boża Rodzicielko.


Matko Jezusa Chrystusa,

byłaś z Nim u początków Jego życia i Jego misji,

szykałaś Go wśród tłumów, gdy nauczał,

stałaś przy Nim,

gdy został wywyższony ponad ziemię,

wyniszczony przez jedyną i wieczną ofiarę,

a towarzyszył Ci Jan jako Twój syn

- przygarnij powołanych,

osłaniaj od początku ich wzrastanie,

wspomagaj w życiu i w posłudze

Twoich synów,

MATKO KAPŁANÓW

Amen.


Modlitwa Ojca św. Jana Pawła II z Adhordacji Apostolskiej " Pastores dabo vobis"


Imprimatur

ks.Cz.Tomczyk - wikariusz generalny Kuria Diecezjalna w Sosnowcu 04.08.1995 r. L.714

Matka Kapłanów

Refleksje

20 kwiecień 2024

  • To o nas
    W cieniu wielkich batalii ideologicznych, sporów o terytoria, zabiegania o tak zwaną poprawę warunków, Jezus żyje i działa.
  • Dlaczego Mnie...?
    Komunia święta jest tym szczególnym momentem, kiedy jednocząc się z Jezusem staję się „wiecznym darem” dla Ojca...

Szukaj na stronie