Chrystus zmartwychwstał ! Prawdziwie zmartwychwstał ! ALLELUJA !

KORONKA DO JEZUSA CHRYSTUSA W NAJŚWIĘTRZYM SAKRAMENCIE

KORONKA DO JEZUSA CHRYSTUSA W NAJŚWIĘTRZYM SAKRAMENCIE

Odmawia się ją na różańcu

Na początku

Ojcze nasz.... ,Zdrowaś Mario....,Wierzę....

Na dużych paciorkach

Niech będzie pochwalony Przenajświętrzy Sakrament, prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Na małych paciorkach

O Jezu obecny w Przenajświętrzym Sakramencie - bądż dla nas i całego świata żródłem łaski życia wiecznego.  / 10 razy /

Na zakończenie

Niech będzie pochwalony Przenajświętrzy Sakrament, prawdziwe Ciało i Krwe Pana naszego, Jezusa Chrystusa.  / 3 razy /

Za pozwoleniem władzy kościelnej. Kuria Metropolitalna Białostocka
dnia 26 .IX.2011 r. nr 718/11/A    czasopismo Żródło

Refleksje

20 kwiecień 2024

  • To o nas
    W cieniu wielkich batalii ideologicznych, sporów o terytoria, zabiegania o tak zwaną poprawę warunków, Jezus żyje i działa.
  • Dlaczego Mnie...?
    Komunia święta jest tym szczególnym momentem, kiedy jednocząc się z Jezusem staję się „wiecznym darem” dla Ojca...

Szukaj na stronie