Jasło Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

Oaza

o OAZIE słów kilka

Logo OAZA

Czym jest OAZA i jakie ma znaczenie dla Kościoła mogą powiedzieć ci, którzy od wielu lat są związani z tym ruchem. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki wiedział, że w trudnych, powojennych czasach, które naznaczone były walką z wiarą, potrzeba obudzić w młodych sercach pragnienie bycia aktywnym i odpowiedzialnym za losy Kościoła. Za natchnieniem Bożym pokazał młodym ich miejsce we wspólnotach parafialnych, diecezjalnych - w Kościele powszechnym. Nie mamił, nie zwodził, nie pokazywał łatwej drogi, ale wymagał od młodych świadomego chrześcijaństwa. Do dziś te wspólnoty w parafiach odgrywają znaczącą rolę. Są nastawione na modlitwę, lekturę Pisma świętego, liturgię głęboko przeżywaną. Z tych wspólnot, bardzo często wyrastają wspaniałe rodziny, w których modlitwa ma swoje ważne miejsce; rodziny, które są zakorzenione w wierze, w Kościele, w Bogu.

Młodzi

Ruchu Światło - Życie w naszej parafii

Początki Ruchu Światło- Życie w parafii Matki Bożej Częstochowskiej splatały się z parafią św. Stanisława. Ruch wyodrębnił się w oddzielną grupę na pierwszym zebraniu organizacyjnym 6 września 1996r. Opiekę nad ruchem oazowym sprawowali wikariusze: ks.Kazimierz Franczak, ks.Marek Prajsnar, ks.Mariusz Fijałkiewicz, ks.Wacław Klimek, ks. Jacek Kędzior, ks. Przemysław Krzysztoń.

Obecnie od września 2014 roku naszym moderatorem jest ksiądz Mateusz Mądro.

Spotkania odbywają się w każdy piątek roku szkolnego. Gromadzimy się, by przeżywać swoją wiarę wraz z innymi młodymi ludźmi.
   Nasze piątkowe spotkania rozpoczynamy przed Mszą Świętą zawiązaniem wspólnoty, następnie mamy nasz wspólny śpiew, który prowadzi nasza animatorka muzyczna Natalia.  Później wszyscy razem udajemy się na Eucharystię , po której wracamy do naszej salki na  spotkania w grupach prowadzone przez animatorów.

html tlo

 Ponadto w każdą pierwszą niedzielę miesiąca śpiewamy na Mszy Świętej dla dzieci o 12:15, na którą przygotowujemy się podczas każdego śpiewu.

 

spiew.oaza

Pięknym uzupełnieniem całorocznej formacji jest możliwość uczestniczenia podczas wakacji w dwutygodniowych oazowych rekolekcjach w atrakcyjnych miejscach naszego regionu. Również w tym roku, dzieciaki mogły doświadczyć Boga w 15-nasto dniowym wyjeździe. Kamionka, Bączal, Kąty- to tam, w tym roku mogliśmy spotkać naszych rozbójników.  

  

kadra.oaza

Również w tym roku, nasz ksiądz moderator wraz z animatorami zorganizowali wspólny wyjazd z dzieciakami do Krynicy Zdrój. Mimo spiekoty słońca, jako wspólnota daliśmy radę! Znaleźliśmy czas na modlitwę jak i zabawy. Bo prawdziwy chrześcijanin, to radosny chrześcijanin. By zakończyć naszą wyprawę, zmierzyliśmy w kierunku Lipinek. To tam mogliśmy zjeść ciepły posiłek, który umilany był śpiewem naszych anielskich, oazowych głosów.

 

 DSC66091

 

 

zabawy.oaza 

 

 

W każdy piątek spędzamy razem czas, który upływa nam nieubłaganie szybko na zabawach, spotkaniach w grupach, konferencjach naszego księdza moderatora czy poważnych wieczorkach, jak na przykład w okresie Wielkiego Postu.

 

Dla nas rzeczy nie możliwych nie ma! 

Bo z Bogiem, wszystko jest możliwe. 

kadruwa.oaza

(oczywiście wszystko pod okiem naszego księdza moderatora)

 

 Jezus Chrystus jest jedyną drogą ratunku Zbawienia dla człowieka, przez Niego Bóg realizuje swój plan zbawienia, usuwa skutki grzechu człowieka. Czyni człowieka, znów swoim dzieckiem. Aniołeczku!  Z nami nie zaznasz nudy i smutku!

U nas jest uśmiech, śpiew i radosne uwielbianie Boga.

 

dary

 

 

 

 

alt


Ktoś powie, że dziś nie jest popularne czas spędzać w kościele.

Może tak myśleć - my myślimy inaczej i bardzo lubimy nasze spotkania.


 Bo w RUCHU wszystko jest możliwe!
Tylko Ty, Panie , jesteś fundamentem
Nie musimy się bać
Gdy nadejdą burze, my będziemy trwać
Bo Ty zbawiłeś nas.

foska1

 

 

                              Bóg nie umarł, Jezus żyje 
                              daj Mu ręce swe,          
                              daj Mu nogi swe,
                              daj Mu serce swe
                              daj Mu duszę swą,
                              On Twoim Panem jest. 

 

 Zapraszamy wszystkich chętnych na nasze spotkania.
Przyjdź i zobacz, a potem sam oceń! Czekamy na Ciebie. Uśmiech


 

owieczka.oaza

 

Refleksje

24 lipiec 2024

 • Odpowiedź
  Odpowiadając na Boże powołanie i słowo, możemy przynieść owoc, który będzie świadectwem Jego miłości i mądrości
 • Trwać w Nim
  Tylko w zjednoczeniu z Chrystusem możemy przynosić owoc obfity w naszym życiu.

Szukaj na stronie