"Spełniły się dni pięćdziesiątnicy"
Jasło Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

I Komunia Święta - 2017

I komunia święta - 2017    W dniu 21 maja 2017 r. w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle przystąpiło do I Komunii Świętej 60 uczennic i uczniów z III klas

Szkoły Podstawowej w Jareniówce: 9 i Szkoły Podstawowej Nr 12 w Jaśle :51.

  Jak obrazuje to foto relacja po dzieci zgromadzone na dziedzińcu kościoła wyszła procesja z ks. Proboszczem Tadeuszem Gąsiorowskim i ks. Mateuszem.

Po błogosławieństwie rodziców i księdza Proboszcza dzieci zostały wprowadzone do kościoła. Mszę świętą celebrował ks. Proboszcz. Przebieg mszy uświetniał grą na gitarze ks. Mateusz wtórując pieśniom śpiewanym przez przystępujących do I Komunii Św.

Przystępujący do I Komunii Św. brali czynny udział w przebiegu liturgii mszy świętej.

Do I Komunii Św. przygotowywał trzecio-klasistów wikariusz ks. Mateusz.

Po przyjęciu I Komunii Świętej dzieci otrzymały pamiątkowe obrazki i chlebki, a następnie klasami pozowały do wspólnych zdjęć.

Info i zdjęcia wykonał Włodzimierz Rz.

I Komunia Święta - 2017

Refleksje

29 maj 2023

  • Trzy Matki
    Pierwsze pokolenia chrześcijan z upodobaniem powtarzały: Kościół Matka – Matka Kościoła.
  • Razem
    Bycie razem ma w sobie coś z krzyża i coś ze zmartwychwstania. Ból grzechu i radość z wyzwolenia.

Szukaj na stronie

Losowe zdjęcie

Brak grafik