Jasło Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
23 niedziela zwykła 10.09.2023r.

1. Dziś po wakacyjnej przerwie wracamy do mszy św. dla dzieci o godzinie 12:15, dziś również harcerze
rozprowadzają po każdej mszy św. słodkości, wolne datki są dla harcerzy.

2. We wtorek po mszy św. wieczornej będzie pierwsze powakacyjne spotkanie kandydatów
do bierzmowania z klasy VIII. Obecność obowiązkowa.

3. We czwartek po mszy sw. wieczornej spotkanie Akcji Katolickiej w domu parafialnym.

4. We czwartek święto Podwyższenia Krzyża św. w tym dniu rozpoczyna się odpust w Dębowcu.
We czwartek dzień chorych. Chorzy i starsi mogą udać się do Dębowca autobusem, który
będzie podstawiony przy naszym kościele o g.9 i zawiezie chętnych parafian do Dębowca
a .ok. g.13 przywiezie z powrotem. Początek uroczystości we czwartek o g.10.30. w piątek
dzień poświęcony młodzieży. Na główne uroczystości w niedzielę udamy się w pieszej
pielgrzymce z naszej parafii. Wyjście sprzed kościoła o g.7.30 rano powrót we własnym
zakresie. Dokładne informacje o odpuście na okolicznościowym plakacie na tablicy ogłoszeń.

5. W najbliższy 3 piątek miesiąca po mszy św. nabożeństwo do Bożego miłosierdzia, które
zakończy się o g.20. zapraszamy czcicieli Bożego Miłosierdzia.

6. W sobotę rano o g.5 sprzed plebani wyruszymy na pielgrzymkę na Dolny Sląsk szlakiem
cystersów. Powrót w niedzielę w godzinach wieczornych.

7. Po raz kolejny prosimy rodziców aby zachęcili chłopców z klasy IV i starszych aby zapisali
się na ministranta.

8. Pod chórem znajduje się niedzielna prasa katolicka , do gazet dołączamy powakacyjny numer
naszej gazetki W Jasielskiej Kanie. do skarbony możemy wrzucać anonimowe ankiety.

Refleksje

24 lipiec 2024

  • Odpowiedź
    Odpowiadając na Boże powołanie i słowo, możemy przynieść owoc, który będzie świadectwem Jego miłości i mądrości
  • Trwać w Nim
    Tylko w zjednoczeniu z Chrystusem możemy przynosić owoc obfity w naszym życiu.

Ościenne parafie

Szukaj na stronie

Losowe zdjęcie

Brak grafik