Chrystus zmartwychwstał ! Prawdziwie zmartwychwstał ! ALLELUJA !

Opowieść o Jezusie - 1979

opowiesc o jezusie

Dzieci starsze i młodsze z zainteresowaniem obejrzą tę poruszającą historię życia Pana Jezusa, opowiedzianą przez swoich rówieśników.

W filmie tym można zobaczyć dzieje Pana Jezusa widziane oczami dzieci, które mogły żyć wtedy, kiedy Zbawiciel chodził po ziemi.

Oglądając go idziemy śladem Beniamina, Kaleba, Sary, Joela, Lei i Natana, którzy mogli mieszkać w Jerozolimie około 30 roku naszej ery.

Słuchamy co mówią o Człowieku z Nazaretu, który uzdrawiał chorych i wskrzeszał umarłych.

Widzimy jak zmagają się ze zrozumieniem wydarzeń, w których uczestniczą.

Jedni pochodzą z rodzin, które uwierzyły, że Jezus z Nazaretu jest Synem Bożym, rodzice innych w to nie wierzą.

Dzieci obserwują Pana Jezusa stojąc wśród tłumów, idą za Nim, żeby zobaczyć co nowego zrobi ten niezwykły Człowiek.

Dowiadują się, że został zdradzony, są świadkami tego, jak po niesprawiedliwym wyroku, umiera na krzyżu, a potem zostaje złożony do grobu.

Ale pamiętają o Jego obietnicy i wierzą, że wkrótce zobaczą Go znów żyjącego.

Film jest przeznaczony dla widzów wieku od 6 do 14 lat i nie tylko.

Zdobył aprobatę różnych środowisk kościelnych.

Jest doskonałym narzędziem ewangelizacyjnym i katechetycznym na lekcje religii, do szkół niedzielnych, na rekolekcje, itp.

Może być doskonałą pomocą w nauczaniu dzieci prawdy o Bogu i Jego Synu Jezusie z Nazaretu.

Film pomaga dzieciom znaleźć odpowiedzi na najczęściej stawiane przez nie pytania dotyczące Jezusa Chrystusa.

Kończy się zaproszeniem skierowanym do dzieci oglądających film, aby zaprzyjaźniły się z Panem Jezusem. Daje każdemu dziecku, temu związanemu i nie związanemu z Kościołem, szansę na obejrzenie i usłyszenie ewangelii o Jezusie Chrystusie w sposób, który jest dla niego zrozumiały i przyjazny.

 

Refleksje

20 kwiecień 2024

  • To o nas
    W cieniu wielkich batalii ideologicznych, sporów o terytoria, zabiegania o tak zwaną poprawę warunków, Jezus żyje i działa.
  • Dlaczego Mnie...?
    Komunia święta jest tym szczególnym momentem, kiedy jednocząc się z Jezusem staję się „wiecznym darem” dla Ojca...

Szukaj na stronie