Słowo Boże na dziś

altROZWAŻANIA NA DZIŚ

EWANGELIA (Łk 10,13-16)

Kto gardzi Chrystusem, gardzi Tym, który Go posłał

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział:
„Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc we włosiennicy i w popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam.
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz.
Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał”.

Oto słowo Pańskie.

Źródło Ewangelii:
http://www.paulus.org.pl/czytania

ROZWAŻANIA

,,Wyobraź sobie, że przychodzi do Ciebie Jezus i objawia Ci swoją wolę względem Twojego życia. Jak zareagujesz?

Czy z wiarą i miłością uczynisz wszystko, aby spełnić pragnienie swojego Zbawiciela?
Otóż słowa Chrystusa możesz dzisiaj usłyszeć na każdej Mszy świętej. Gdybyś nie rozumiał ich, to zawsze masz możliwość dopytać kapłanów – współczesnych uczniów, którzy mają pomóc ludziom w zrozumieniu woli Bożej. Jak wygląda Twoje słuchanie dzisiejszych pasterzy? Czy zdarzyło Ci się pogardzić ich słowami, naukami, czy kazaniami? Może byłeś świadkiem pogardy względem kapłanów i ich przepowiadania. Jaka była Twoja reakcja? Czy broniłeś wtedy Chrystusa, Kościoła i kapłanów?
Myślę, że zbyt łatwo pozwalamy, aby gardzono Bogiem i Kościołem. I choć często nie dzieje się to wprost, to musimy odważnie stawać po stronie Jezusa i Jego Ewangelii. Nie możemy pozwalać złu, aby rozprzestrzeniało się przez naszą bierność.''

Rozważania

16 wrzesień 2019

Bezpłatna elektroniczna prenumerata Czytań dostępna jest pod adresem: http://www.mateusz.pl/czytania/prenumerata/
 • Czytania na poniedziałek, 16 września 2019

  Poniedziałek - wspomnienie obowiązkowe św. męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa

  (1 Tm 2,1-8)

  Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem, mówię prawdę, nie kłamię, nauczycielem pogan we wierze i prawdzie. Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu.

  (Ps 28,2-3.7.8-9)

  REFREN: Pan Bóg usłyszał głos mego błagania

  Usłysz głos mego błagania, gdy wołam do Ciebie
  i wznoszę ręce do świętego przybytku Twego.
  Nie gub mnie z grzesznikami i z tymi, co czynią nieprawość
  którzy rozmawiają o pokoju z bliźnimi
  a w duszy żywią zły zamiar.

  Pan moją mocą i tarczą,
  zaufało Mu moje serce.
  Pomógł mi, więc moje serce się cieszy
  i moją pieśnią Go sławię.

  Pan jest zbawczą mocą dla swojego ludu,
  twierdzą zbawienia dla swego pomazańca.
  Ocal Twój lud i błogosław swojemu dziedzictwu,
  bądź im pasterzem, weź ich w opiekę na wieki.

  Aklamacja (J 3,16)

  Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

  (Łk 7,1-10)

  Gdy Jezus dokończył wszystkich swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: „Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył - mówili - kocha bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę”. Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: "Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: "Idź", a idzie; drugiemu: "Chodź", a przychodzi; a mojemu słudze: "Zrób to", a robi”. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: „Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu”. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.

  (1 Tm 2,1-8)

  Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem, mówię prawdę, nie kłamię, nauczycielem pogan we wierze i prawdzie. Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu.

  (Ps 28,2-3.7.8-9)

  REFREN: Pan Bóg usłyszał głos mego błagania

  Usłysz głos mego błagania, gdy wołam do Ciebie
  i wznoszę ręce do świętego przybytku Twego.
  Nie gub mnie z grzesznikami i z tymi, co czynią nieprawość
  którzy rozmawiają o pokoju z bliźnimi
  a w duszy żywią zły zamiar.

  Pan moją mocą i tarczą,
  zaufało Mu moje serce.
  Pomógł mi, więc moje serce się cieszy
  i moją pieśnią Go sławię.

  Pan jest zbawczą mocą dla swojego ludu,
  twierdzą zbawienia dla swego pomazańca.
  Ocal Twój lud i błogosław swojemu dziedzictwu,
  bądź im pasterzem, weź ich w opiekę na wieki.

  Aklamacja (J 3,16)

  Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

  (Łk 7,1-10)

  Gdy Jezus dokończył wszystkich swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: „Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył - mówili - kocha bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę”. Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: "Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: "Idź", a idzie; drugiemu: "Chodź", a przychodzi; a mojemu słudze: "Zrób to", a robi”. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: „Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu”. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.

Słowo na dziś

16 wrzesień 2019

 • poniedziałek 16 września 2019 : Pierwszy list do Tymoteusza 2,1-8.
  Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem, mówię prawdę, nie kłamię, nauczycielem pogan we wierze i prawdzie. Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu.

Refleksje

16 wrzesień 2019

 • Jak setnik?
  Czy jest we mnie tyle wiary, by prosić Boga, jak setnik? A może skupiam się wyłącznie na tym, by dobrze wypadać przed Bogiem?
 • W ramionach
  Kiedy uświadamiam sobie swoją grzeszność, obraz Jezusa biorącego mnie na swoje ramiona i tulącego do siebie, jest mi bardzo bliski

Radio VIA - Posłuchaj

Radio VIA Posłuchaj klikając w symbol Play
Lub kliknij logo radia (nowe okienko)
 radio icon100

Pogoda Jasło 2-dniowa

Pogoda dla Jasła

Szukaj na stronie

Losowe zdjęcie

Brak grafik
© 2018 Oficjalna strona parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle dekanat Jasło Wschód - diecezja Rzeszowska.