Uwolnienie

Drukuj

Uwolnienie od grzechu

 Panie, Ty przez krzyż i mękę Swoją świat odkupiłeś.

Ty Swoją krwią najczystszą z grzechu nas obmyłeś.

Ty nam drogę do zbawienia dzięki swojej nauce wskazujesz.

Chylę swe czoło przed twym majestatem.

Powierzam w twoje ręce całą duszę moją.

Chwała Tobie i cześć nieustanna Alleluja...


Będę niósł swój krzyż, tak  jak mnie nauczyłeś o Panie JezuTy, przez Swój krzyż nadzieję dałeś mi, Byłeś tam, zamiast mnie.
Za grzechy me, przelałeś Swoją krew, Łaska Twa, wybawiła mnie.
Chwała Twoja jest jak poranny słońca blask.
Wieczny jest nasz Bóg
O! W górę spójrz, Jezusa zobacz tam.
Śpiewaj – Święty jest nasz Pan.
Ta Twoja krew oczyszcza z grzechów mnie, Jezu mój, Twoja krew.
Cierpiałeś Ty, bym ja mógł w Tobie żyć. To Twój dar – dla mnie wieczność jest.
Ty, Jezu mój, u Ojca jesteś już, w Tobie ja jestem tam.
To miłość Twa podniosła z prochu mnie.

Panie mój, Jezu, kocham Cię.

 


Oby Twoja ofiara na krzyżu, dla nikogo nie okazała się daremną.

Udziel, Panie, potrzebnych łask Ojcu Świętemu Franciszkowi, by niestrudzenie głosił Ewangelie miłosierdzia całemu światu i umacniał w wierze Kościół.

Błogosław kapłanom, misjonarkom i misjonarzom, którzy oddali swe życie dla chwały twojej.
Umacniaj ich w wierze, by z radością nieśli Ewangelię do tych, którzy jeszcze Cię nie znają.

Miej w opiece nasze rodziny, by nie zabrakło w nich bezinteresownej miłości, szacunku dla bliźniego i gotowości poświęcenia się dla innych.

Wspieraj chorych, którzy cierpią. Dodawaj sił, tym którzy się nimi opiekują. Wspieraj łaską męstwa i wytrwałości wszystkich, aby pamiętali, że

„ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia” (Mt 7,14).

Niech blask Twego zmartwychwstania i radość nieba, towarzyszą nam w dźwiganiu naszych codziennych krzyży.

Amen.