KORONKA DO JEZUSA CHRYSTUSA W NAJŚWIĘTRZYM SAKRAMENCIE

Drukuj
KORONKA DO JEZUSA CHRYSTUSA W NAJŚWIĘTRZYM SAKRAMENCIE

Odmawia się ją na różańcu

Na początku

Ojcze nasz.... ,Zdrowaś Mario....,Wierzę....

Na dużych paciorkach

Niech będzie pochwalony Przenajświętrzy Sakrament, prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Na małych paciorkach

O Jezu obecny w Przenajświętrzym Sakramencie - bądż dla nas i całego świata żródłem łaski życia wiecznego.  / 10 razy /

Na zakończenie

Niech będzie pochwalony Przenajświętrzy Sakrament, prawdziwe Ciało i Krwe Pana naszego, Jezusa Chrystusa.  / 3 razy /

Za pozwoleniem władzy kościelnej. Kuria Metropolitalna Białostocka
dnia 26 .IX.2011 r. nr 718/11/A    czasopismo Żródło