Słuchać Biblii...

Drukuj
"Bóg bowiem tak słucha naszych modlitw, jak my słuchamy biblii - nasze modlitwy Bóg czyta z takim przejęciem, jak my Jego Biblię."
Księga biblii
Jeśli z największym szacunkiem czytasz Biblię
Bóg z największym szacunkiem słucha twoich modlitw,
otwartość za otwartość.
Bóg mówi Biblię, my mówimy modlitwami, o to jest święty dialog.

Bakhita