Środa popielcowa

Drukuj
Środa popielcowa mk. 1,15
Tak mówi Pan: "Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament». Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!"
(Jl 2, 12)