Chrystus Zmartwychwstał !!!
Prawdziwie zmartwychwstał ! ALLELUJA !

NIEDZIELA PALMOWA

Ewangeliści opowiadają o tym, jak Chrystus dosiadający osiołka wjechał od strony Góry Oliwnej do Jerozolimy w chwale i przy radosnych okrzykach wiernych. Rzucali oni na drogę swoje płaszcze oraz liście palmowe, by wyrazić hołd i uwielbienie dla Syna Bożego. Osiołek jest symbolem skromności i pokory Króla, który przybierając ciało człowieka, chciał się jak najbardziej zbliżyć do zwykłych prostych ludzi. Dlatego też jego miejscem narodzenia nie był pałac, a środkiem transportu nie była kareta.To właśnie na pamiątkę tego wydarzenia opisanego w Nowym Testamencie istnieje święto Niedzieli Palmowej zwanej tez Kwietną lub Wierzbnią. Jej obchody datowane są już na IV wiek, kiedy to w Jerozolimie patriarcha na osiołku pokonywał trasę do miasta, gdzie witały go tłumy chrześcijan. Dzisiaj ta droga jest skrócona, gdyż kapłan podczas mszy św. obchodzi jedynie ołtarz bądź ewentualnie Kościół.
Niedziela Palmowa oznacza iż za tydzień Święta Wielkanocne, największe i najważniejsze święta dla wszystkich wierzących katolików. Kilka słów z historii tego święta. Obchodzone jest w Polsce od średniowiecza, a zwyczaj ten przywędrował z Jerozolimy, jako upamiętnienie uroczystego wjazdu Chrystusa do tego miasta. Już tradycyjnie, wierni przynoszą do kościoła palmy, które jako symbol odradzającego się życia są święcone podczas Liturgii Tradycyjna palma a cała wspólnota wiernych śpiewa w tym czasie: - Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który idzie w Imię Pana! Błogosławiony Król Izraelski "! Takie same okrzyki radości wznosili mieszkańcy Jerozolimy na widok wjeżdżającego do miasta Jezusa na osiołku, rzucali mu także pod nogi szaty oraz palmami wyścielali drogę. Na znak, że jest dla nich Odkupicielem, kimś bardzo ważnym. Kimś komu składają hołd i uwielbienie. Stąd też bardzo bogata w Polsce tradycja przychodzenia do świątyni z palmami.
To pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia, zapowiadający czas zadumy. nie żalu nad cierpiącym Jezusem, ale zadumy nas samym sobą. Wykorzystaj ten czas dobrze, zrozum znaczenie tych Świąt, bo dane są one do zmiany Twojego życia, abyś zrozumiał że nie gwoździe przybiły Jezusa,ale Twój grzech, Ty miałeś w tym swój wspołudział, za każdym razem gdy sprzeciwiasz się Bogu...

Słowo na dziś

16 maj 2021

EWANGELIA NA CO DZIEŃ
  • niedziela 16 maja 2021 : Dzieje Apostolskie 1,1-11.
    Pierwszą księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: «Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym». Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi». Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».

Refleksje

16 maj 2021

  • (Nie)widoczne…
    Czy patrzę w niebo próbując odnaleźć to, co najcenniejsze w Jezusie?
  • Pomiędzy
    Gdzie jest jeszcze wystawianie Boga na próbę a gdzie już brak zaufania do Niego?

Ościenne parafie

Szukaj na stronie

Losowe zdjęcie

Brak grafik
© 2020 Oficjalna strona parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle dekanat Jasło Wschód - diecezja Rzeszowska.