NIEDZIELA PALMOWA

Jezus w ChwaleNiedziela Palmowa - zwyczaje, znaczenie, historia

Niedziela Palmowa obchodzona jest bezpośrednio przed Niedzielą Wielkanocną, jest więc wstępem do Wielkiego Tygodnia – czasu pogłębionej refleksji i zadumy nad Męką Pańską. Samo święto jest jednak radosne, gdyż odnosi się do wydarzeń, które mają pozytywny wydźwięk. Oto bowiem wszystkie cztery Ewangelie (Marka, Łukasza, Jana oraz Mateusza) opisują triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy.
Ewangeliści opowiadają o tym, jak Chrystus dosiadający osiołka wjechał od strony Góry Oliwnej do Jerozolimy w chwale i przy radosnych okrzykach wiernych. Rzucali oni na drogę swoje płaszcze oraz liście palmowe, by wyrazić hołd i uwielbienie dla Syna Bożego. Osiołek jest symbolem skromności i pokory Króla, który przybierając ciało człowieka, chciał się jak najbardziej zbliżyć do zwykłych prostych ludzi. Dlatego też jego miejscem narodzenia nie był pałac, a środkiem transportu nie była kareta.To właśnie na pamiątkę tego wydarzenia opisanego w Nowym Testamencie istnieje święto Niedzieli Palmowej zwanej tez Kwietną lub Wierzbnią. Jej obchody datowane są już na IV wiek, kiedy to w Jerozolimie patriarcha na osiołku pokonywał trasę do miasta, gdzie witały go tłumy chrześcijan. Dzisiaj ta droga jest skrócona, gdyż kapłan podczas mszy św. obchodzi jedynie ołtarz bądź ewentualnie Kościół.
Niedziela Palmowa oznacza iż za tydzień Święta Wielkanocne, największe i najważniejsze święta dla wszystkich wierzących katolików. Kilka słów z historii tego święta. Obchodzone jest w Polsce od średniowiecza, a zwyczaj ten przywędrował z Jerozolimy, jako upamiętnienie uroczystego wjazdu Chrystusa do tego miasta. Już tradycyjnie, wierni przynoszą do kościoła palmy, które jako symbol odradzającego się życia są święcone podczas Liturgii Tradycyjna palma a cała wspólnota wiernych śpiewa w tym czasie: - Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który idzie w Imię Pana! Błogosławiony Król Izraelski "! Takie same okrzyki radości wznosili mieszkańcy Jerozolimy na widok wjeżdżającego do miasta Jezusa na osiołku, rzucali mu także pod nogi szaty oraz palmami wyścielali drogę. Na znak, że jest dla nich Odkupicielem, kimś bardzo ważnym. Kimś komu składają hołd i uwielbienie. Stąd też bardzo bogata w Polsce tradycja przychodzenia do świątyni z palmami.
To pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia, zapowiadający czas zadumy. nie żalu nad cierpiącym Jezusem, ale zadumy nas samym sobą. Wykorzystaj ten czas dobrze, zrozum znaczenie tych Świąt, bo dane są one do zmiany Twojego życia, abyś zrozumiał że nie gwoździe przybiły Jezusa,ale Twój grzech, Ty miałeś w tym swój wspołudział, za każdym razem gdy sprzeciwiasz się Bogu...

Refleksje

  • Nasi
    Razem nie znaczy tak samo. Kościół od zawsze jest bogactwem darów...
  • Dobra modlitwa
    Nie jest prawdą, że dobra modlitwa ma zaspokajać nasze potrzeby duchowe.
  • Wychowawczyni
    Dojrzała i rozumna matka przygotowuje dziecko do samodzielnego życia.

Ościenne parafie

Radio VIA - Posłuchaj

Radio VIA
Posłuchaj klikając w symbol Play
Lub kliknij logo radia (nowe okienko)
Lub wybierz odtwarzacz:
 

Polecamy

Szukaj na stronie

© 2018 Oficjalna strona parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle dekanat Jasło Wschód - diecezja Rzeszowska.