AudioBooki

BibliaMP3Nagrania zawierają Biblię w przekładzie znanym jako Biblia Tysiąclecia - będącym oficjalnym tłumaczeniem liturgicznym Kościoła Katolickiego w Polsce.

Możliwe jest pobranie całego pisma Św. starego oraz nowego testamentu na komputer, lecz jest to bardzo duży zbiór o rozmiarze 1,2Gb do pobrania tutaj


 

 

 

biblia audio2

"Słowo Boże jest żywe i skuteczne,
ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny,
przenikające aż do rozdzielenia
duszy i ducha, stawów i szpiku,
zdolne osądzić zamiary i myśli serca."
List do Hebrajczyków 4:12

 Biblia audio powstała z inicjatywy Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE w Gdańsku – z myślą o osobach starszych, niepełnosprawnych oraz tych, którzy całymi godzinami wykonują czynności pozwalające im jednocześnie skupić uwagę na słuchaniu, a przy tym pragną kontaktu z mówionym Słowem Bożym. Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne.

Podstawa Biblii Audio: BIBLIA to jest PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU, NOWY PRZEKŁAD z języków hebrajskiego i greckiego, opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Wydanie VIII. © Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1990.


Działanie poniższych rozdziałów bibli jest uzależnione od zewnętrznego serwera na portalu jezus.pl na którym są umieszczone.

Jeżeli jest problem z odtworzeniem niektórych to proszę pisać na adres podany w kontakcie na naszej stronie z podaniem jaki dział nie odtwarza się.

Do prawidłowego odtwarzania wymagany jest prawidłowo zainstalowany w przeglądarce flashplayer. Get Adobe Flash Player

 

 


 

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Ewangelia św. Mateusza 1053
2 Ewangelia św. Łukasza 1041
3 Ewangelia św. Marka 971
4 Ewangelia św. Jana 957
5 Dzieje Apostolskie 858
6 List św. Pawła do Rzymian 846
7 5 Księga Mojżeszowa 756
8 4 Księga Mojżeszowa 742
9 2 List św. Jana 723
10 Księga przypowieści Salomona 703
11 Księga Amosa 687
12 3 List św. Jana 687
13 Księga Rut 680
14 List św. Jakuba 680
15 Księga Izajasza 676
16 Treny 663
17 Księga Jonasza 662
18 Księga Abdiasza 661
19 Księga Ezdrasza 659
20 Księga Jozuego 658
21 1 List św. Pawła do Tymoteusza 658
22 3 Księga Mojżeszowa 657
23 Księga Ozeasza 652
24 Księga Malachiasza 651
25 Księga Estery 651
26 Księga Micheasza 647
27 List św. Pawła do Filipian 647
28 Księga Aggeusza 646
29 List do Hebrajczyków 646
30 List św. Pawła do Filemona 645
31 List św. Pawła do Kolosan 644
32 Księga Sędziów 640
33 1 Księga Samuela 639
34 List św. Judy 638
35 1 Księga Kronik 637
36 Księga Sofoniasza 634
37 Księga Jeremiasza 634
38 Księga Habakuka 633
39 2 Księga Mojżeszowa 632
40 2 List św. Piotra 630
41 Księga Psalmów 629
42 Księga Zachariasza 628
43 Księga Nahuma 626
44 2 List św. Pawła do Tesaloniczan 624
45 List św. Pawła do Tytusa 622
46 List św. Pawła do Galacjan 621
47 2 List św. Pawła do Koryntian 621
48 2 List św. Pawła do Tymoteusza 618
49 List św. Pawła do Efezjan 617
50 1 Księga Królewska 617
51 Objawienie św. Jana 616
52 1 List św. Piotra 616
53 1 List św. Pawła do Koryntian 615
54 Księga Joela 610
55 Księga Joba 609
56 1 Księga Mojżeszowa 607
57 Księga Daniela 604
58 Księga Ezechiela 604
59 Księga Nehemiasza 602
60 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 598
61 2 Księga Kronik 597
62 2 Księga Królewska 596
63 1 List św. Jana 590
64 Księga kaznodziei Salomona 586
65 2 Księga Samuela 582
66 Księga Pieśń nad Pieśniami 578

Czytania na każdy dzień

Czytania na każdy dzień
Bezpłatna elektroniczna prenumerata Czytań dostępna jest pod adresem: http://www.mateusz.pl/czytania/prenumerata/
 • Czytania na niedzielę, 26 lutego 2017

  VIII niedziela zwykła

  (Iz 49,14-15)
  Mówił Syjon: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie.

  (Ps 62,2-3.6-9)
  REFREN: Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza

  Jedynie w Bogu spokój znajdzie ma dusza,
  od Niego Przychodzi moje zbawienie.
  Tylko On jest opoką i zbawieniem moim,
  twierdzą moją, więc się nie zachwieję.

  Jedynie w Bogu szukaj spokoju, dusza moja,
  bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
  On tylko jest skałą i zbawieniem moim,
  On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.

  W Bogu zbawienie moje i chwała,
  Bóg opoką mocy mojej i moją ucieczką.
  W każdym czasie jemu ufaj, narodzie.
  Przed Nim wylejcie wasze serca.

  (1 Kor 4,1-5)
  Niech więc uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będąc osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę.

  (Mt 6,33)
  Starajcie się naprzód o królestwo Boże i ojego sprawiedzliwość, a wszystko będzie wam dodane.

  (Mt 6,24-34)
  Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.